O PCE


     NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Przedstawiamy Państwu ofertę przeprowadzenia kursów i szkoleń oraz szeroki wachlarz działań mających na celu wsparcie mieszkańców obszarów wiejskich w tworzeniu małych przedsiębiorstw, rozwój własnych lokalnych przedsięwzięć, wzmocnienie instytucji lokalnych wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz pomoc bezrobotnym i znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej mieszkańcom obszarów wiejskich. Organizujemy również pomoc w podniesieniu własnych kwalifikacji, pomoc w znalezieniu zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy, pomoc przy dostosowaniu kapitału ludzkiego do wymagań lokalnych rynków pracy.
Proponujemy prowadzenie zajęć przez wysokokwalifikowanych i doświadczonych wykładowców legitymujących się wykształceniem wyższym, z przygotowaniem pedagogicznym oraz w zależności od potrzeb – zawodowym, posiadających bogate doświadczenie, w krótkich i dogodnych dla zleceniodawcy oraz słuchaczy terminach.
Ofiarujemy umiarkowane ceny oraz wysoką jakość świadczonych usług.
Nasza firma działa na rynku wąbrzeskim już od 07.marca 2001 r., a od 02.03.2005 r. Powszechne Centrum Edukacyjne w Wąbrzeźnie zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.04/00027/2005 i późniejszą zmianą 2.04/00130/2008 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
Pozwala to nam ubiegać się o zlecenia ze środków publicznych na realizacje działań dla instytucji publicznych.

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczestnicy szkoleń mogą uczestniczyć w treningach, warsztatach, szkoleniach i kursach o różnej tematyce. Posiadamy akredytację Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na prowadzenie szkolen  z zakresy warsztatów psychologicznych, ABC Biznesu, opiekunki osób starszych i chorych oraz na kasy fiskalne. Ponadto prowadzimy szkolenia zawodowe np. wózki widłowe, kursy koparko - ładowarki, BHP, kosmetyczne, florystyczne, kucharskie, fryzjerskie i wiele innych podanych w zakładce szkolenia. Dbamy, aby nasi beneficjenci osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy i organizujemy wycieczki integracyjne dla uczestników szkoleń związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. 

 

Tworzymy klimat placówki szkoleniowej przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego uczestnika. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości kończącego szkolenie beneficjenta.

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner