KURS JĘZYKA MIGOWEGO - POZIOM PODSTAWOWY


KURS JĘZYKA  MIGOWEGO -

POZIOM PODSTAWOWY

Ustawa o języku migowym została przyjęta przez Sejm RP i weszła w życie 1 kwietnia 2012 r. Język migowy jest językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej

DOFINANSOWANIE    PFRON

 

Kurs obejmuje 60 godz.
Zajęcia z praktyką tzn. na zajęciach  zapewnamy osobę głuchą co pozwoli na praktyczne przejście kursu .
Metody nauczania  CODA CZYLI NATURALNY JĘZYK MIGOWY.

 

Cele szkolenia:
• Poznanie podstaw problematyki środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb
• Poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z niesłyszącymi
• Nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi
• Opanowanie podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami zarówno Systemu Językowo-Migowego (SJM), jak też Polskiego Języka Migowego (PJM)
• Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia
Program zajęć:
• Komunikacja interpersonalna z osobą niesłyszącą
• Daktylografia - prawidła przekazywania alfabetu palcowego, liczebników oraz specjalnych układów dłoni
• Komunikacja w języku migowym - PJM i SJM
• Uregulowania prawne

 

Termin rozpoczęcia:  luty  2021

 

CENA: 1400 zł