Kadry


 

Dyrektor, współwłaściciel PCE – Wojciech  Trzciński

Współwłaściciel – Aleksandra Goldyszewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiczny kurs dla instruktorów praktycznej nauki – Barbara  Czajkowska, Aleksandra  Goldyszewicz

Kurs wolontarystyczny – Zbigniew Izdebski

Kurs opiekunki osób starszych i chorych – Anna Łukaszewska, Mariola Adamczyk